Vodní stavby

Vodojem v Mirsku

Vodojemy se stavěly za účelem gravitačního rozvádění pitné vody (založeného na principu spojených nádob), shromážděné ve vysoko umístěné nádrži, potrubím do bytů...

Złotnická hráz na Kwise

Povodí řeky Kwisy, která pramení na Vysokém jizerském hřebeni v nadmořské výšce 940-1090 m, má rozlohu 300 km2. Charakteristikou Kwisy jsou prudké přísuny vody po přívalových srážkách, zejména v letních měsících. Po katastrofálních povodních koncem 19. století, především v letech 1888 a 1897, byla na ní nad obcí Leśna postavena hráz a elektrárna...