Vodní stavby

Hráz a elektrárna na Kwise u Leśné

Kwisa je levým přítokem Bobru, který protéká pahorkatinou Pogórze Izerskie (na české straně Frýdlantská pahorkatina) a sbírá vody z území o rozloze přes 300 km2. Jedná se o původně zalesněné území, vymýcené v důsledku mnohaleté činnosti člověka...

Hráz na Łomnici v Karpaczi

Łomnica, přítok Bobru, pramení na Równi pod Sněžkou. Již v době středověku její koryto prozkoumávali Valoni, kteří zde hledali zlato a drahokamy. Łomnica patří k nejprudším krkonošským řekám, je dlouhá přibližně 20 km, a její povodí má rozlohu cca 118 čtverečních kilometrů...

Hydroelektrárna Rudolfov, Liberec

 Po první světové válce se s rozvojem elektrifikace v řadě lokalit zvažovala úprava vodních děl, které by umožnily využít energetický potenciál vodních toků pro výrobu elektrické energie Příkladem je vodní dílo Bedřichov, kde byla do roku 1928 vystavěna rozsáhlá energetická část se špičkovou hydroelektrárnou v Rudolfově, vzdálenou od přehrady Bedřichov necelé 3 km V roce 1923 předložily společnost El.Uberlandkraftwerkprojekt Reichenberg plány výstavby špičkové vysokotlaké vodní elektrárny na pomezí Rudolfova a Kateřinek...