Vodní stavby

Hydroelektrárna Spálov 1918, 1921 – 1926

Nachází se v blízkosti železniční stanice Spálov na Riegrově turistické stezce V první polovině 20. století převládala energie představovaná především parními stroji a elektrickou energií. Snahou vlády 1. republiky bylo využít přirozených zdrojů energie – vodní síly...

Máchovo jezero, Doksy

Máchovo jezero patří mezi vodní díla, která vznikala již ve středověku a souvisí s obdobím zřizování rybníků. Nejde o jezero, ale o rybník, napájený vodami Robečského potoka, rozšířený na popud císaře Karla IV. jak nás informuje kronika Beneše Krabice z Veitmile „ o zbudování velkého vodstva pod hradem Bezděz císařem Karlem IV. v roce 1367. „...

Mlýn Janatův, Buřany čp. 37, Jablonec nad Jizerou

Mlynářství patří k velmi starým řemeslům. Bylo to způsobeno všudypřítomnou zemědělskou výrobou a současně obtížnou dopravou zrna na větší vzdálenosti Mlýn stával téměř u každé větší vsi zejména tam, kde byly vydatné vodní toky. Téměř na každém kroku bychom je v minulosti našly v Horním Pojizeří i oblasti Českého ráje...