Vodní stavby

Nádrž a elektrárna v Pilchowicích

V červenci 1897 Krkonoše postihla povodeň s katastrofálními následky, která způsobila velké škody. Prof. dr Otto Intze z Cáchů (Aachen) zpracoval projekt protipovodňového systému pro oblasti Dolního Slezska, který měl vytvořit retenční nádrže a přehradní jezera na těch největších řekách...

Novozámecký rybník Zahrádky s průrvami

Areál Novozámeckého rybníka s Mnichovskou a Novozámeckou průrvou leží u obce Zahrádky u České Lípy. Novozámecká průrva je uměle vytvořená hluboká výpusť Novozámeckého rybníka vytesaná ve skále. Je dlouhá 175 m, hluboká 14 m a její šířka dosahuje sedmi metrů. Voda tímto kanálem odtéká do Robečského potoka...

Poklopový pohyblivý jez, Česká lípa

Poklopový pohyblivý jez na řece Ploučnici je jedním ze šesti jezů, které byly postaveny v letech 1910 – 1914. Autorem konstrukce byl inženýr Jan Záhorský, který si tento návrh konstrukčního řešení nechal patentovat.