Vodní stavby

Přehrada Bedřichov, Černá Nisa

Vodní dílo Bedřichov na Černé Nise je nejvýše položená přehrada v Jizerských horách. Říčka Černá Nisa způsobovala vždy po dlouhotrvajících deštích mimořádně velké škody na průmyslových objektech v dolním toku. Z tohoto důvodu vzniklo roku 1889 první vodní družstvo, jehož cílem bylo vybudovat ochranné a regulační stavby k ochraně před povodněmi...

Přehrada Fojtka, Mníšek 1904 – 1906

Údolní přehrada Fojtka byla vybudována v letech 1904–1906 na potoce Fojtka v povodí Lužické Nisy souběžně s přehradou Mlýnice. Leží pod vsí Fojtka u obce Mníšek Hlavním důvodem stavby přehrady byla protipovodňová ochrana toku Jeřice, která vycházela z Intzeho Generální projektu na výstavbu přehrad v povodí Lužické Nisy...

Přehrada Josefův Důl

Přehrada Josefův Důl leží na řece Kamenici a je nejmladší přehradou Jizerských hor.

Nádrž vznikla na místě, kde již na začátku 20. století chtělo postavit na řece Kamenici přehradu polubenské Vodní družstvo v čele s továrníkem W. Riedlem. Po protržení přehrady na Bílé Desné se však veškeré přípravné práce na projektu zastavily...