Vodní stavby

Přehrada Mlýnice – Nová Ves 1903 – 1906

Vodní dílo Mlýnice, nejmenší z jizerskohorských přehrad, patří mezi první zděné přehrady u nás. Vznikla na základě plánovaných vodních staveb Generálního projektu výstavby přehrad v povodí Lužické Nisy, který vyhotovil pro liberecké Vodní družstvo Ing Otto Intze Byla postavena v průběhu let 1903 – 1906 na Albrechtickém potoce, pravostranném přítoku Jeřice, pod malou stejnojmennou osadou Mlýnice nedaleko obce Nová Ves...

Přehrada Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou 1906

Jablonecko je nazýváno branou Jizerských hor. Nachází se v krásném podhůří, které je z velké části horním povodím Lužické Nisy. Často zde dochází k vydatným a dlouhotrvajícímˇdešťům, které způsobují v údolích podhorských potoků a říček ničivé povodně. Po katastrofální povodni v roce 1897 došlo k aktivizování a prosazování vodohospodářských opatření, které by těmto účinkům zabránily...

Přehrada Naděje, Cvikov

Vodní dílo Naděje je malou historickou přehradou ležící v hlubokém a nepřístupném údolí Hamerského potoka u osady Naděje, 5 km severně od Cvikova. Hamerský potok pramení pod vrchem Ptačinec ve výšce 630 m n. m. 1 km západně od Luže, nejvyššího bodu Lužických hor. Celé povodí je hustě zalesněno...