Vodní stavby

Přehrada Souš, Černá Desná

Vodní dílo bylo vybudováno na místě původní osady Daré na Černé Desné v letech 1911 až 1915

Důvodem ke stavbě přehrady Souš na Černé Desné byla, stejně jako u ostatních Jizerskohorských přehrad budovaných na začátku 20. století, protipovodňová ochrana. Impulzem k vypracování projektu byla katastrofální povodeň z léta 1897, který inicioval továrník Wilhelm Riedl...

Přehrada – Bílá Desná "Protržená přehrada"

Vodní sílu řek Desné a Kamenice od poloviny 19. století využívaly rozvíjející se textilní a sklářské podniky budované na jejich březích. K ochraně před povodněmi bylo roku 1902 založeno v Dolním Polubném Vodní družstvo pro stavbu přehrady na Černé Desné. Pro povolení výstavby přehrady bylo nutno získat detailní zhodnocení oblasti profesorem Intzem...

Přehrada Harcov, Liberec

Po katastrofální povodni v roce 1897 byl zjištěn nejvyšší průtok vody Harcovským potokem v Liberci. Tato událost aktivizovala libereckou politickou reprezentaci a podnikatele k založení vodního družstva, jehož cílem bylo vybudovat potřebné úpravy vodních toků 13. ledna 1901, na přednášce v sále libereckého muzea, představil univerzitní profesor Otto Intze z německých Cách Generální projekt výstavby přehrad v povodí Lužické Nisy...