Vodní stavby

Protipovodňová nádrž Bukówka

Po velké povodni v červenci 1897, která zasáhla povodí Bobru, vznikl plán zabezpečení údolí tohoto největšího a nejdelšího levého přítoku Odry do budoucna. Plán předpokládal výstavbu přehradních jezer a suchých retenčních nádrží. První z nich vznikla již několik kilometrů od prameniště Bobru, které se nachází na české straně u obce Bobr v nadmořské výšce 804 m n.m...

Průrva Ploučnice

Řeka Ploučnice nepatří mezi největší toky regionu, ale mezi nejzajímavější. Je nejen pro vodáky, ale i pro příznivce technických památek Její hlavní pramen se nachází pod vrcholem Ještědu. Mezi obcemi Janův Důl a Osečná protéká uměle vytesaným dvoudílným tunelem v pískovcovém masivu. Vtéká do soutěsky mezi strmými pískovcovými stěnami Po 50m se stáčí vpravo a vtéká do prvního tunelu, dlouhého 13m...

Roztocký mlýn Drnčák Roztoky u Semil čp. 42

Po staletí se ozýval v podkrkonoší charakteristický klapot malých vodních mlýnů. Představovaly stavení, stojící na samotě v údolí, obklopené stromy a loukami s uježděnou cestou od selských povozů. Byly nazývány krcálek, drnčák nebo klapáč. Krcálek proto, že obilí se nemlelo na prodej. Šlo o malý mlýn o jednom českém mlýnském složení, představovaném dvěma mlýnskými kameny, pevným ležákem a otočným běhounem...