Vodní stavby

Suchá protipovodňová nádrž Cieplice

Počátkem 20. století, po povodni v r. 1897, byly zahájeny práce na systému zabezpečení Jelenohorské kotliny a údolí Bobru před dalšími katastrofami. Došlo k regulaci přítoků Bobru, které pramení v Krkonoších, podél břehů byly postaveny opěrné zdi, prahy a protisuťové hráze. Na úpatí Krkonoš došlo k výstavbě 3 retenčních nádrží: na Łomnici v Mysłakowicích, na Kamienné v Jelení Hoře-Sobieszowě a na Wrzosówce s Podgórnou v Jelení Hoře-Cieplicích...

Suchá protipovodňová nádrž Mysłakowice

Jedná se o jednu ze tří suchých protipovodňových nádrží postavených pod Krkonošemi počátkem 20. století. Vznikla z důvodu nutného zabezpečení údolí Łomnice před katastrofickými povodněmi. Poslední, v roce 1897, způsobila výjimečně velké ztráty. Łomnica, která teče z Malého a Velkého rybníku (Mały a Wielki Staw), je charakteristická velmi velkým spádem na svém počátečním toku, místy až 72 promile, což z ní, ve spojení s náhlým nárůstem množství vody po vydatných deštích, dělá nebezpečný živel...

Suchá protipovodňová nádrž Sobieszów

Největší retenční nádrž Jelenohorské kotliny vznikla v letech 1904-1908 na řece Kamienna. Patří ke třem postaveným počátkem 20. století pod Krkonošemi. V době povodně shromažďuje vody stékající ze západní části jejich hlavního hřebene a z Jizerských hor, odkud vodu sbírá Mała Kamienna...