Sklo a keramika

Keramické muzeum - Bolesławiec

Městské muzeum v Bolesławci bylo založeno v roce 1908 v budově z 19. století, spojené se strážní baštou z 15. stol. Projekt stavebních úprav zpracoval městský architekt Balzer, stavební práce realizoval Peter Gansel mladší. Muzeum bylo otevřeno 21.5.1911. Byly v něm umístěny obrazy, dokumenty – včetně autografů Martina Opitze, bohatý knižní fond, archeologické a národopisné exponáty, ukázky uměleckého řemesla a především místní keramika...

Keramické závody "Bolesławiec" – Ceramika Artystyczna

Byť dějiny keramiky v Bolesławci dosahují až do 14. stol., začala se její velkovýroba rozvíjet až po zrušení cechových omezení v roce 1762. Místní dílny využívaly okolní ložiska žáruvzdorné hlíny, která se vypalovala při teplotě 12.800 ˚ C, což společně vytvářelo neprotékavou a velmi pevnou keramickou skořepinu...

Knoflíky, mačkárna knoflíků, Smržovka 257

Dějiny smržovského sklářství jsou doloženy od počátku 18. století, kdy se tu dobrušovaly mačkané lustrové ověsky pro norimberské kupce a později i perly na ozdobné řetězy klasicistních lustrů...