Sklo a keramika

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U muzea 4

Jablonec nad Nisou a Jizerské hory byly již od 14. století spojovány se sklářskou výrobou. Díky rozvoji výroby a exportu jizerského skla a rozmachu bižuterní výroby v průběhu 2. poloviny 19. století se stal světoznámým městem skla a bižuterie. Úspěšnost se projevila i v jeho stavebním rozvoji...

Muzeum skla, Kamenický Šenov

Kamenický Šenov zaujímá v historii sklářství významné, místo Počátky rozvoje sklářství souvisí se založením sklářské huti Pavla Schurera roku 1530 ve Falknově. Současně se zpracováním skla se rozvíjel i obchod. K velkému rozmachu došlo v první polovině 18. století, kdy ve velkých evropských městech vznikaly tzv. sklářské kompanie – sdružení vývozců skla...

Řemeslnické ekomuzeum – Dobków u Jawora

Dobków je jedna z nejstarších vesnic v obci Świerzawa, která byla zmíněna již roku 1203 a přenesena v roce 1334 cisterciáky z Lubiąże na německé právo. Především katolické obyvatelstvo se zde živilo především zemědělstvím. Před 1. světovou válkou zde byla v provozu malá továrna na výrobu zemědělského nářadí...