Sklo a keramika

Sklárna VITRUM, Janov nad Nisou

Sklárnu, stojící vlevo při silnici z Loučné do Janova, nechal postavit J.Schorm v roce 1911–12 podle plánů Wilhelma Scholze. Budova má charakteristickou střechu s hřebenovým světlíkem s odvětráním a štíty, zdobené motivem pojizerské architektury. Kromě vlastní huti byla součásti sklárny správní budova a pomocné provozy. Výstavbu nové sklárny vyvolala velká poptávka po skleněných náramcích, tzv.benglích, které se tu začaly vyrábět...

Sklářské muzeum, Nový Bor

Budova muzea čp. 105 je situována na východním okraji novoborského náměstí. V okolí Nového Boru vznikaly sklářské hutě již od 15. století. Od poloviny 18. století se začal rychle rozvíjet obchod se sklářskými výrobky. V roce 1754 byla ustanovena první kompanie obchodníků se sklem, která jako vlivné společenství dokázala vyvážet sklo i do zámoří. Nový Bor, jako nejmenší město monarchie, se stává již od 18. století proslulým sklářským městem...

Skleněné městečko Železný Brod

Železný Brod je město s dlouholetou sklářskou tradicí, proslavené „železnobrodskými „ figurkami, uměleckým sklářstvím a významnými sklářskými výtvarníky. Pod symbolickým názvem Skleněné městečko zařazuje město již tradičně svou účast v akcích Dnů evropského kulturního dědictví, probíhajících vždy v měsíci září. Podílí se na nich především Střední uměleckoprůmyslová sklářská škola nejen exkurzemi s odborným výkladem do dílenských prostorů, ale je i organizátorem odborných sklářských konferencí...