Sklo a keramika

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod

Počátky železnobrodského sklářství spadají do druhé poloviny 19. století se specifickou výrobou drobného skla. Jméno Železného Brodu však proslavilo především umělecké sklářství., spojené se založením odborné umělecké školy v roce 1920. O stavbě budovy školy bylo zásluhou města rozhodnuto v následujícím roce. Vypracováním projektu byl pověřen ing arch Viktor Šulc a stavitel Josef Vondráček z Prahy. Stavba byla zadána místním stavitelům, Karlu Hlavatému a Otto Resslerovi, Albertu Vosátkovi z Velkých Hamrů...

Vánoční ozdoby, Rautis, Poniklá

První české vánoční ozdoby vznikaly již v 19. století na severovýchodě Čech. Z počátku byly vyráběny jen okrajově v oblasti Jizerských hor. Vlivem zájmu trhu a nových technologických postupů se však tato výroba rozšířila v poslední třetině 19. století i do oblasti Krkonoš, Poniklé a Vítkovic...

Vitráže, Sklovitráž, Janov 27

Malovaná a do olova vkládaná okna – vitráže pro církevní i světské stavby se na Borsku zhotovují již od konce 19. století. Vzestup této produkce nastává až v 50. letech 20. století, kdy došlo k využití tradiční techniky při zhotovování uměleckého skla pro historickou i moderní architekturu. V tomto období vznikl v Novém Boru, jako specializovaná dílna tohoto sklářského centra, Ateliér Vitráže...