Pozemní komunikace, železnice

Železniční mosty v Janowicích Wielkých

Železnice do Jelení Hory byla stavěna ze dvou směrů: od Goerlitz (ukončeno 20. srpna 1866) a od Vratislavi (Wrocław, ukončeno 15. srpna 1867). Plánovaný úsek měl být součástí železnice Berlín – Vídeň a měl přispět i k rozvoji textilního a těžebního průmyslu v regionu Wałbrzycha, Jelení Hory a díky odbočce také Kamenné Hory...

Železniční nádraží v Kamenné Hoře

Železniční nádraží v Kamenné hoře (Kamienna Góra) vzniklo v návaznosti na výstavbu železnice do Vratislav (Wrocław) a bylo otevřeno 6. srpna 1869. 29. prosince 1869 byla zprovozněna jednokolejná železnice dlouhá 5,4 km, která propojila Kamennou Horu a Sędzisław, její druhá kolej byla postavena počátkem 20. století v rámci modernizace železniční sítě Dolního Slezska...

Železniční nádraží v Karpaczi

Koncem 19. století došlo, díky pruskému "zákonu o malodráhách a soukromých vlečkách" schválenému pruským parlamentem roku 1892, k zahájení dynamického rozvoje železničních tratí ve Slezsku. První vlak přijel do Karpacze 1. července 1895...