Pozemní komunikace, železnice

Dálnice, Cheb-Liberec-Zhořelec

Počátek výstavby dálnic u nás je obecně spojován s obdobím konce šedesátých let. Ve skutečnosti jsme začali se stavbou dálnic už před druhou světovou válkou, jako druhý stát na světě. Myšlenky stavby dálkové silnice spojující naši republiku od západu na východ se objevily v roce 1935, projektem Národní silnice Plzeň-Košice a návrhem na silniční magistrálu Cheb – Košice...

Hradčanská cesta, Českolipsko

Českolipský region jako součást libereckého kraje představuje spojení tří krajinných celků, avšak s rozdílným hospodářským vývojem. Přesto mají některé rysy společné - staré obchodní cesty. Přes Lužické hory, severní hraniční území, přecházely dvě staré obchodní cesty z vnitrozemí do Lužice...

Jizerskohorské muzeum techniky, bývalá odpadová přádelna, Bílý Potok 295

Muzeum rodiny Šerclových v bývalé textilní továrně umožní nahlédnout do zákulisí válečných bojů i do historie textilní výroby na Liberecku. V roce 1882 postavil Karl Bienert mechanickou tkalcovnu vlny na náhonu ze Smědé podle plánů frýdlantského stavitele Josefa Niessera. Později byl provoz změněn na odpadní přádelnu bavlny, která však v roce 1913 vyhořela...