Pozemní komunikace, železnice

Mosty na Bobru ve Lwówku Śląském

Osada Lwówek Śląski vznikla ve 12. století na křižovatce obchodní Královské cesty (Via Regia), která vedla z Drážďan do Vratislavi a obchodní cesty vedoucí podél Bobru z Čech do Bolesławce. Prameny uvádí, že roku 1233 zde existovala celní komora a most na Bobru – zřejmě dřevěný. Osada se rozvíjela díky těžbě zlata ze zlatonosných písků nacházejících se mezi Lwowkem a Złotoryjí a ve 14. století se stala po Vratislavi druhým městem Slezska s 10 tisíci obyvatel. Pro tak dynamicky se rozvíjející město byly nezbytné cesty a mosty...

Mosty Spálov

Spálov, významné a turisticky zajímavé místo najdeme na železniční trati ze Železného Brodu do Tanvaldu. Tato trať byla odbočkou Pardubicko – liberecké dráhy, která pro množství tunelů, viaduktů, mostů se stala jednou z nejnákladnějších tratí v Čechách...

Mosty, Jablonec nad Jizerou

Součásti trati 042, Martinice – Rokytnice nad Jizerou, místní dráhy, je obloukový příhradový nýtovaný most přes Jizeru, v úseku Jablonec nad Jizerou- Poniklá. Tato podhorská lokálka měla přídomek Okružní podkrkonošsko – jizerská spojnice. Trať, propagovaná Janem hrabětem Harrachem, měla být tak jako v případě kořenovské zubačky, spojnicí s Pruskem a vytvořit tak „Český severní železniční okruh.“...