Pozemní komunikace, železnice

Silnice alpského typu na Štolpich

Silniční stavitelství koncem 19. století na severních stráních Jizerských hor vytvořilo několik pozoruhodných děl jako na příklad Oldřichov - Červená Ruka - Cirkl, Polednickou silnici na Bílou Kuchyni, tzv. Riegelweg vedoucí svahem Malého Štolpichu, Kozí stezku podél Černého potoka, silnici z Bílého Potoka na Souš a podobně....

Silniční most, Peřimov

Most na silniční odbočce z Dolní Sytové do Peřimova u Semil je významnou technickou památkou z počátku 20. století. Byl postavený královehradeckou firmou ing. Františka Jiráska. Překonává řeku Jizeru železobetonovým obloukem, který nese vyklenutou mostovku. Konstrukce mostu o rozpětí 44,2 m byla po krátký čas největší v Českých zemích...

Staroměstský most a mlýnský soubor ve Zgorzelci

Ve středověku se vodní kola poháněná vodou používala k pohonu: mlýnů na mletí obilí, valchoven k výrobě sukna, kladiv a měchů v kovárnách, pil v pilách a také k pohánění vodních čerpadel k rozvádění vody – tzv. „kunstwerky”. V Polsku se mlýnská vodní kola objevila ve 12. století, nejdříve ve Slezsku a od poloviny 13. století v Pomořansku...