Pozemní komunikace, železnice

Železniční most nad Pilchowickým jezerem a zastávka Pilchowice Zapora

Po katastrofické povodni v r. 1897 prof. dr Otto Intze z Cách (Aachen) zpracoval komplexní projekt na výstavbu hrází, jezer a retenčních nádrží na Bobru a dalších sudetských řekách. Slezská sněmovna schválila v roce 1900 tzv. protipovodňový zákon a dva roky poté již byly v údolí Bobru zahájeny první práce...

Železniční most přes Jizeru, Rakousy

19. století je nazýváno obdobím průmyslové revoluce a také obdobím páry. V tomto období dochází k rozvoji dopravy, budování silnic a železnic. V době, kdy v Čechách končila výstavba státních silnic, dochází i k budování prvních železnic. Podnět ke stavbě prvních železnic u nás dali severočeští, liberečtí průmyslníci, kteří odebírali saské a pruské uhlí a nemohli je pro velkou vzdálenost dopravovat stávajícím způsobem...

Železniční most v Kowarech

Ve druhé polovině 19. století došlo k naplánování obrovského úkolu - výstavby železničních tratí ve Slezsku, což mělo přispět k hospodářskému oživení regionu. Dne 15. května 1882 byl zprovozněn úsek železnice z Jelení Hory do Kowar. Jednalo se o odbočku Slezské horské železnice z Goerlitz do Wałbrzychu...