Doly a důlní díla, podzemní stavby

Důl hnědého uhlí Turów

Říká se, že v místě současného dolu kdysi udeřil blesk a "požár země" trval dva roky: 1642 a 1643. Dnes víme, že se jednalo o požár ložisek hnědého uhlí. Původně se hnědé uhlí používalo jako hnojivo a teprve v polovině 19. století se dočkalo využití ke spalování v pecích. Roku 1917 po obou stranách Nisy vznikl komplex "Hirschfelde" s doly, elektrárnou a výrobnou briket...

Kyselka – minerální pramen, Nové Město pod Smrkem

V údolí Ztraceného potoka u Nového města pod Smrkem je podchycen minerální pramen objevený v roce 1780. Výrony kysličníku uhličitého se dostávají do podzemní vody v místě geologických zlomů mezi krystalickými horninami, které pak jako kyselky vyvěrají na povrch. Novoměstská kyselka se nachází na stejné geologické poruše, na níž vyvěrají mnohem známější prameny léčivých vod v nedalekých lázních Libverda, Czerniwa Zdroj a Swieradow Zdroj...

Liberecké podzemí – kanalizace

Kanalizace je obdobně stará jako první vodovody a je jejich funkční protipól. Byla výsadou uzavřených sídelních prvků, např. hradů, zámků, klášterů. Městská kanalizace byla však až do 19. století na okraji zájmu. V Liberci byl první větší kanalizační systém vybudován až v roce 1848. Do této doby byly splašky vedeny příkopy, přes které vedly mostky. Pouze kryté příkopy byly zcela nevyhovující. První realizovaná stavba této sítě vedla od nemocnice k zadnímu traktu divadla u Sokolské ulice a dosáhla celkové délky téměř 2 km. Stoky byly stavěny nasucho, z lomového kamene, a měly profil cca 95 x 65 cm...