Doly a důlní díla, podzemní stavby

Liberecké podzemí – vodovodní síť

Za nejstarší velká vodní technická díla v Liberci a okolí můžeme považovat náhony na mlýny, hamry a další zařízení. Vodovod je i v evropském kontextu prvním velkým technickým vodním dílem, které je od svého vzniku stále rozšiřováno a modernizováno...

Lom křemene "Stanisław" ve Szklarské Porębě

Lom křemene "Stanisław" ve Szklarské Porębě se nachází na jižním svahu a hřebeni vyvýšení Izerskie Garby ve středovýchodní části Jizerských hor v nejvyšší centrální části Vysokého jizerského hřebene, mezi masívem Zieloné Kopy na západní straně a Zwaliskem na východní straně, asi 1,6 km jižně od lokality Rozdroże Izerskie. Kdysi byl lom nazýván Weisse Flins, Biały Lwiniec, Bílý Flins (podle legendárního slovanského boha Flinse-Flynze-Lwince, který zde byl údajně před staletími zakopaný) a Biały Kamień (Bílý kámen)...

Lom Kristýna, Hrádecko

Historie oblíbeného koupaliště u Hrádku nad Nisou sahá až do roku 1786, kdy se začalo hledat uhlí. Iniciátorem byl frýdlantský hrabě Kristián Clamm – Gallas a jeho správce panství Paul. Inspirací jim byla žitavská hnědouhelná pánev, kde těžba probíhala již delší dobu. Po průzkumu a nálezu lignitového ložiska bylo v okolí města Hrádku otevřeno několik šachet. Z prvních otvírkových prací vznikalo mnoho dalších těžebních míst: Christian, Barbara, Franz a Eduard. Pak následovaly doly Lamprecht, Marie, Pauli, Wilibald a Wenzel. Po vyčerpání ložiska byla šachta Christian v roce 1896 uzavřena...