Doly a důlní díla, podzemní stavby

Lom sádry a anhydritu „Nowy Ląd” Sp. z o.o. – Niwnice

Niwnice je vesnice v obci Lwówek Śląski, která vznikla spojením dvou vesnic Bartniki a Nowy Ląd. Nejstarší památkou je pozdně románský kostel sv. Hedviky, zámek Nostitzů ze 17. století a dva renesanční zámečky. Poblíž působí Lom sádry a anhydritu (Kopalnia Gipsu i Anhydrytu) „Nowy Ląd”...

Muzeum lehkých opevnění, Kořenov, Tesařov

Pevnůstky, jejichž úkolem bylo zabránit vpádu nacistických vojsk do českého pohraničí, jsou dosud rozesety po Jizerských horách a Krkonoších. Pozůstatky připravované, ale nevyužité obrany, najdeme v lesích pod rozhlednou Štěpánkou. V jednom z objektů lehkého opevnění vzoru 37 – zvaném řopík je nejen malé muzeum, ale i mnoho dosud neznámých, informací o tom, jak mělo takové opevnění fungovat a s jakým vybavením měla být zajištěna obrana. Linie pevností byly budovány v letech 1936 – 1938 na obranu proti hrozící německé vojenské agresi. V září 1938 však obrana byla odvislá na množství vybudovaných a k obraně připravených lehkých objektů...

Náhony

Vodní dílo, které přivádí vodu k vodním kolům a jiným zařízením, můžeme rozdělit do dvou skupin. První tvoří díla stavěná ve městech a druhá jsou náhony ve vesnickém prostředí. Do 19. století se od sebe příliš nelišily provedením ani použitými technikami. Městské vodní dílo představuje stavbu, jejíž větší část prochází zastavěným územím, naopak na venkově je největší část vedena otevřenou krajinou...