Doly a důlní díla, podzemní stavby

Turistické trasy v dávných dolech v Kowarech

Dle legendy objevil v Kowarech železné rudy Laurentius Angelus roku 1148. První historická zmínka o této udátosti pochází z roku 1355. Těžba kowarských železných rud trvala s přestávkami do druhé poloviny 20. století. Poprvé byly uranové rudy u železných rud objeveny v roce 1926 v ložisku dolu "Bergfreihet". Uran byl však v té době pouze surovinou k získávání ...

Vodojem Frýdlant

Vodojem se nachází v centru města u říčky Řasnice. Vodárenské zařízení je nejstarším funkčním objektem na území Frýdlantského výběžku. Byl postaven počátkem roku 1913 jako součást budovaného prvního frýdlantského vodovodu. Stavbu vodovodu zajišťovala tehdejší městská rada pod vedením starosty Heinricha Kaufercheho. Objekt vodojemu je ojedinělou architektonicky pojatou stavbou, vymykající se obvyklým typům těchto zařízení i umístění...

Zlatý důl "Aurelia" ve Złotoryji

První velká "zlatá horečka " zasáhla okolí Oblast v údolí řeky Kaczawy patřila k nejbohatším ložiskům zlatonosných štěrků v Evropě, které obsahovaly 0,15 – 0,2 g/t zlata. Ročně se těžilo do 50 kg čistého zlata. Osada byla povýšena na město roku 1211 a je nejstarším polským městem. Rýžování zlata bylo ukončeno po napoleonských válkách. Opakované pozdější snahy o reaktivaci těžby byly nerentabilní z důvodu vyčerpání zásob zlata. Odhaduje se, že v průběhu staletí se v okolí města vytěžilo celkem 5 tun zlata...