Potravinářský průmysl, pivovary

Městské lázně, Nové Město pod Smrkem, Ludvíkovská 38

Nové Město pod Smrkem bylo založeno v roce 1584 jako středisko pro horníky, kteří zde těžili cín a další barevné kovy. S udělením městských práv bylo městu přiznáno i právo na koupání, které představovalo způsob povolené veřejné zdravotní péče. Tu mohl vykonávat jen se souhlasem vrchnosti a města ranhojič a lazebník První zmínka o lázních pochází z kupní smlouvy z roku 1601...

Minipivovar Harrachov

Sklo a pivo – dva pojmy, které k sobě neodmyslitelně patří, se staly skutečností ve Sklárně Novosad a syn v Harrachově. Přímo v areálu nejstarší sklárny z roku 1712 byl v roce 2002 postaven minipivovar s restaurací. Vestavba do areálu je řešena tak, aby bylo možno z prostoru restaurace sledovat prosklenou stěnou výrobu skla v hutní hale. Rovněž je možno vstoupit do hutní haly na ochoz nad pecemi a setkat se přímo se specifickou atmosférou hutního provozu...

Mlékárna Kravaře

Obec Kravaře leží v okrese Česká Lípa, asi 12 km od České Lípy. První zmínky o její existenci se váží k roku 1175, kdy patřila ke klášteru v Doksanech. Obyvatelstvo se převážně zabývalo zemědělstvím a chovem ovcí...