Potravinářský průmysl, pivovary

Mlýn Dubecko, Mírová pod Kozákovem 1

Dubecko je část obce Mírová pod Kozákovem, která se od obce nachází asi 1,5 km na jihovýchod, avšak katastrem patří pod část Sekerkovy Loučky. Osou obce Dubecko je potok Stebénka, který pramení v Koberovech u Železného Brodu. Protéká zprvu k jihu od Loktuš k západu...

Mlýn Perner, Svijany 17

Mlýn se nachází u rychlostní komunikace R 10, v obci Svijany. V letech 1144 – 45 Slované zakládají v Mnichově Hradišti nad Jizerou cisterciácký klášter, jemuž Svijany sloužily jako hospodářská základna. Mniši tu měli hlavní dvůr, ve kterém chovali velké stádo vepřů. Tato skutečnost vysvětluje pravděpodobný název / Svińany /, který se změnil do dnešní podoby. V archivních pramenech se objevuje první doložitelná zmínka ze dne 23. 8. 1345, kdy je klášterní mnich Mikuláš označován jako gragiamus in Swiniam. Mlýn na Jizeře, v blízkosti Turnova, byl založen roku 1420...

Pivovar Konrád, Vratislavice nad Nisou

Pivovar byl postaven v letech 1873 – 1874 v údolí Kunratického potoka, v blízkosti silnice Liberec – Jablonec nad Nisou. Jeho historie začíná 21. 7. 1872, kdy Společnost libereckého pivovaru a sladovny zahájila prodej akcií, kterými byl získán provozní kapitál pro finanční krytí nákladů stavby pivovaru. Na jaře 1873 se začalo se stavbou v novorenesančním stylu podle plánů dráždˇanského architekta ing J. Phillipa Lippse. Pivovarský areál byl postaven netradičně...