Potravinářský průmysl, pivovary

Pivovar Lwówek Śląski

Lwówek Śląski získal městská práva a pivovarnické privilegium v roce 1209 od Jindřicha I. Bradatého. Roku 1546 zde byly v provozu 74 sladovny a 456 pivovarů v měšťanských domech. V roce 1571 se majitelem jedné sladovny stala Městská rada. V souladu se zákonem mělo město monopol na prodej svého nápoje v okruhu 1 míle, což bylo důvodem svárů s pivovary šlechty a jiných měst...

Pivovar Rohozec, Malý Rohozec, Turnov

Pivovar je součástí statku při odbočce ze silnice I / 10 směrem na Jenišovice. Malý Rohozec patřil původně k hruborohozeckému panství. Významnými majiteli tohoto panství byli v minulosti i pánové z Vartenberka, Albrecht z Valdštejna a s krátkými přestávkami jej až do roku 1832 vlastnil rod Des Fours,a následně je získali Rohanové. Od nich koupil statek v roce 1836 František Unger, který zde založil v roce 1850 pivovar...

Solný dům - Lubań

V Lubani se nachází "Solný dům" („Dom Solny”), jemuž se také říká "Obilný dům" („Dom Zbożowy”) a nachází se v západní části starého města na nám. Plac Strażacki. Patří k málu tak dobře zachovaným objektům v Dolním Slezsku, postaveným ve městech pro skladovací účely...