Objekty lehkého průmyslu

Pilníkové domy, Jílovická 104, Semily

Pilníkářství je dnes téměř zaniklé řemeslo. Existovalo již od mladší doby železné, kdy se začínají objevovat specializované železné nástroje, jakými jsou nůžky, krumpáče a také pilníky. Pilník byl základním nástrojem i po celý starověk a středověk. Potřeba ručně pilovat obrobek postupně klesala s nástupem soustruhů a frézek, s rozvojem lisování a přesným litím se zabrušováním a leštěním...

Sídliště „Kamienne Domy” v Mysłakowicích

Na pokyn pruského krále Wilhelma III., který měl v Mysłakowicích svou letní rezidenci, byla v roce 1839 postavena mechanická přádelna lnu "Flachsgarn-Maschinen Spinnerei und Weberei", která se koncem 19. století stala největším průmyslovým závodem v Jelenohorské kotlině...

Technolen, Lomnice nad Popelkou, Šlechtova 860

Významné místo v historii textilního průmyslu nejen v Lomnici nad Popelkou, ale v Podkrkonoší patří rodině Šlechtů, která již v roce 1725 položila základy zdejšího lnářského podnikání. Historie budovy čp. 860 ve Šlechtově ulici, se začala psát v dubnu 1910, kdy jeden z potomků zakladatele firmy P. A. Šlechta a syn, Bedřich Šlechta položil základní kámen moderní mechanické tkalcovny...