Objekty lehkého průmyslu

Textilka, Chrastava, Frýdlantská 80

19. století znamenalo pro Chrastavu dobu velkých změn. Z nevelkého městečka se Chrastava stávala postupně významným průmyslovým střediskem. První továrna byla vybudována v roce 1815. Byl to první textilní závod firmy Pollack. A následně přibývaly další továrny, především přádelny a tkalcovny. Rovněž Ignác Klinger z Nového Města zde počátkem 20. století rozšířil původní Kasperovu tkalcovnu na textilní areál výroby vlněného zboží...

Textilka, Hrádek nad Nisou – Lidická 414, Tovární 305

Na okraji Lužických hor v Žitavské kotlině se nalézá město Hrádek nad Nisou, kterým protéká Lužická Nisa. Nejstarší záznam pochází z roku 1288. Součástí Českého království se stal Hrádek ve 12. století jako významné místo na obchodní cestě z Prahy k Baltskému moři. V 19. a 20. století bylo město významným střediskem textilního a strojírenského průmyslu...

Textilka, Stráž nad Nisou 1

Stráž nad Nisou nad soutokem Černé a Lužické Nisy je poprvé zmiňována v roce 1469 jako Habendorf. Obec se začala rozvíjet až ve druhé polovině 18. století, kdy majitel panství Johann Christophem von Clam nechal založit vesničku pro tkalce lnu, punčocháře a další řemeslníky pod názvem Neuhabendorf. V roce 1914 byly obě obce sloučeny, avšak obec nese ...