Objekty lehkého průmyslu

Textilní továrna, Frýdlant v Čechách, Tovární 669

Zastavěný areál továrny vymezuje řeka Smědá, oblouk železnice do Jindřichovic a zalesněný kopec, na kterém stojí vila čp. 814. Přízemní stavby reálu byly v průběhu doby nahrazeny novými konstrukcemi. Je však zachována většina etážových budov, jejichž fasády jsou členěny cihelnými lizénami a poli světlé omítky. Hlavní budovu završuje cihlová sprinklerová věž...

Textilní továrna, výroba plsti, Mimoń, Pertoltická ulice 148

Výrobu plsti založil roku 1860 Anton Bayer. Stávající budovu v Pertoltické ulici získal v roce 1882 jeho syn Robert. Jako ruční tkalcovnu mu ji prodali bratří Kirscherové. Vyráběl zde lepené tiskací deky, bavlněné běhouny pro tiskárny látek, sukno pro přádelny, tkané plstě pro papírny. V roce 1895 instaloval parní stroj a ruční vybavení převedl na strojní...

Výroba pian, Česká Lípa, Hrnčířská ulice

České pohraničí se proslavilo výrobou hudebních nástrojů. Na Českolipsku se narodili a působili úspěšní stavitelé varhan. K největším barokním mistrům patřil David Sieber. Na přelomu 19. a 20. století to byl Heinrich Schiffner. Mezi nejúspěšnější stavitele klavírů patřil Gustav Rössler, jehož firma se dochovala pod tímto názvem dodnes. Firma Rössler byla založena roku 1878 v Žandově. Po roce přesídlila do Horní Police, odkud bylo možno rozvážet díla po železnici...