Lázně

Lázně Libverda, Libverda

Lázně se nacházejí v malebném podhůří severního úpatí Jizerských hor, ve vzdálenosti asi 25 km od Liberce. Nejstarší lázeňské místo Libereckého kraje, jehož léčivý pramen pod názvem Boží voda je zmiňován urbářem frýdlantského panství v roce 1381. Jeho blahodárný účinek na činnost nervové soustavy a povzbuzování těla prokázaly záznamy o léčbě saského kurfiřta Augusta 1. a v pozdější době i léčení Albrechta z Valdštejna a majitelů frýdlantského panství v letech 1635 – 1757. Mezi známá lázeňská místa se Libverda dostává ve druhé polovině 18. století, kdy zde vznikají první léčebná zařízení...

Lázně Sedmihorky, Sedmihorky

Pouhých 50 km severovýchodně od Prahy najdeme lázně Sedmihorky. Patří k nejstarším vodoléčebným ústavům v Čechách. Byly založeny v roce 1841 a navazovaly na vodoléčebné metody Vincence Prieznitze. Zakladatelem lázní byl MUDr Antonín Šlechta ze známého rodu textilních průmyslníků. Lékařský diplom získal v roce 1836 a stal se rodinným lékařem hraběte Desfourse, majitele panství Hrubý Rohozec. Při své všestranné lékařské činnosti se začal zabývat myšlenkou založit lázeňský ústav v okolí Turnova. Podnětem byla krásná krajina turnovského údolí s dostatkem studené pramenité vody...

Lázně Świeradów – Czerniawa

Świeradów Zdrój, lázně v Jizerských horách s radioaktivními minerálními vodami, využívanými pro koupele, inhalace a pro pitný režim, při léčbě revmatologických onemocnění, nemocí pohybového ústrojí, oběhové a nervové soustavy, ženských nemocích, hostci a dalších chorobách. Vznikl v 16. století jako lesní osada. Roku 1572 byly poprvé zmíněny zdejší minerální vody, které prošly průzkumem roku 1739...