Elektrárna Turów

elektrownia.png 800x550 78kB

Výstavba elektrárny probíhala v letech 1959-1971. V okamžiku jejího zprovoznění se jednalo o největší elektrárnu na hnědé uhlí v Evropě a jejích 6 bloků vyrábělo elektrickou energii s výkonem 2000 MW. Při výstavbě pracovalo cca 10 tisíc pracovníků. Obrovská modernizace zařízení elektrárny, která proběhla v letech 1995-2004, stála 1,6 mld USD, z toho 30% pocházelo z vlastních zdrojů elektrárny. Za účelem ochrany přírody došlo k montáži vysoce výkonných elektrofiltrů s výkonem odprašování víc jak 99,8%. Koncentraci škodlivin v ovzduší kontroluje automatická monitorovací síť.
Nyní má elektrárna Turów 9 energetických bloků o celkovém výkonu 2106 MW a podílí se na celostátní výrobě energie v 8,3%. Základním palivem je hnědé uhlí dodávané pásovými dopravníky přímo z nedalekého dolu Turów.
Zjednodušeně vypadá provoz elektrárny takto: rozdrcené a vysušené hnědé uhlí se dává do kotle, kde se spaluje. Získané teplo ohřívá vodu a páru, která pohání turbínu. Získaný točivý pohyb turbíny je přenášený na poháněcí hřídel dynama (generátoru), které vytváří elektrickou energii dodávanou odběratelům venkovními energetickými rozvody. Spaliny z kotle míří přes elektrofiltry do ovzduší.
Elektrárna Turów se nachází v Turoszowě, u silnice č. 354 mezi Zgorzelcem a Sieniawkou. Objekt je přístupný veřejnosti pouze ve skupinách, po předchozím souhlasu vedení podniku.

www.elturow.bot.pl, e-mail: elektrownia.turow@elturow.bot.pl

Od července 2009 je v elektrárně Turów v provozu systém zařízení ke spoluspalování biomasy lesního (štěpky), zemědělského (sláma) původu a biomasy z energetického pěstování (energetická vrba), v množství do 180 tis. tun ročně.
Míře komplikovanosti technického bloku vyrábějícího elektrickou energii nasvědčují provozní údaje kotle, např. OE[KK1] -700, z nichž mj. vychází, že jednotlivá turbína spotřebuje až 7,5 tuny speciálně připravené vody o teplotě 250 ˚C za sekundu, kde se mění v páru o teplotě 565 ˚C.

Popis ke schématu elektrárny
1. Komínová chladírna
2. Čerpadlo ochlazující vodu

3. Rozvodná síť
4. Blokový transformátor
5. Generátor
6. Nízkotlaká část turbíny
7. Čerpadlo poháněcí vodu
8. Kondenzátor
9. Středotlaká část turbíny
10. Chladič páry
11. Vysokotlaká část turbíny
12. Odplyňovač
13. Ohřívač
14. Podavač uhlí
15. Zásobník uhlí
16. Mlýn
17. Buben
18. Zásobník na popel
19. Ohřívač páry
20. Ventilátor vzduchu
21. Mezistupňový ohřívač páry
22. Odsávač vzduchu
23. Ohřívač vody
24. Ohřívač vzduchu
25. Filtr spalin
26. Ventilátor spalin
27. Komín

Zjednodušený provoz elektrárny vypadá takto: rozdrcené a vysušené hnědé uhlí se dává do kotle, kde se spaluje. Získaná teplota ohřívá vodu a páru, která pohání turbínu. Získaný točivý pohyb turbíny je přenášený na poháněcí hřídel dynama (generátoru), které vytváří elektrickou energii dodávanou odběratelům venkovními energetickými rozvody.

Zpracoval: Andrzej Mateusiak
Překlad: Karina Kurková

Galerie

Na mapě

Panorama 3d