Barevná jezírka (Kolorowe Jeziorka)

V Janovickém rudohoří (Rudawy Janowickie), jižně od Wieściszowic, na severovýchodních svazích Wielké Kopy se nachází důlní díla po lomech pyritových břidlic z konce 18. století. V roce 1785 zde začal působit lom "Nadzieja" (něm. Hoffnungsgrube, čes. Naděje), o osm let později pak o 400 m výše vznikl lom "Nowe Szczęście” (něm. Neu-Glückgrube, čes. Nové štěstí), a v roce 1796 o dalších 600 m výše lom „Gustav”. Jednalo se o povrchové doly, ale hloubka důlních děl dosahovala až 70 m. V místě působily drtírny a třídírny a vytěžené pyritové břidlice se odvážely ke zpracování do nedalekého Płoszowa. V závodě „Silesia” (později „Morgenstern”) byla břidlice zpracovávána na síran železnatý a vitriol (kyselinu sírovou). Práce řídil Christian Melchior Preller, který již roku 1773 zprovoznil huť na výrobu vitriolu ve Szklarské Porębě, která se stala největším takovým podnikem v Prusku. Síra vyráběná v chemických procesech měla velký strategický význam pro Prusko – byla jednou z ingrediencí pro výrobu střelného prachu. Těžba a výroba byla ukončena v roce 1925. Opuštěná důlní díla zalila voda a přítomnost různých chemických sloučenin ve starých lomech dala vodě rozličná zbarvení. Takto vznikla Barevná jezírka (Kolorowe Jeziorka): Purpurové (Purpurowe), Blankytné (Błękitne) a Zelený rybníček (Zielony Stawek). Purpurové jezírko (560 m n.m.) se nachází několik desítek metrů od parkoviště nacházejícího se jižně od Wieściszowic. Jedná se o největší a rozhodně

Jedná se o největší a rozhodně nejzajímavější jezírko, obklopené velkými důlními díly a haldami. Nad hladinou vody se vypínají svislé stěny vytěžené jámy dosahující výšky 150 m. V letní sezóně a o hezkých víkendech je u Purpurového jezírka otevřený gril a stánek s nápoji a také půjčovna kol a tyrolská dráha. U Blankytného jezírka, na úpatí vrchu Mnichy, se nachází štola dávného důlního díla dlouhá asi 40 m. Nejvyšší nadmořskou výšku má tzv. Zelený rybníček, v němž však po většinu roku není voda. Okolí jezírek je vysněným místem pro sběratele minerálů, kteří zde mohou najít fluority, chalkopyrity a pyrity. Všechna jezírka spojuje naučná stezka "Zelenou stezkou Barevnými jezírky" (Zielonym szlakiem przez Kolorowe Jeziorka). Předpokládá se, že okolní oblast bude vyhlášena chráněnou jako přírodní rezervace.
Barevná jezírka se nachází na území CHKO Rudawski Park Krajobrazowy, u zelené pěší trasy, která vede z Marciszowa na vrch Wielka Kopa (871 m) a dál do Kowar. Vede tam i modrá cyklotrasa "Okruh Barevná jezírka" („Obwodnica Kolorowe Jeziorka”). Jezírka jsou návštěvníkům přístupná po celý rok.

www.kolorowe-jeziorka.pl  
e-mail: info@kolorowe-jeziorka.pl

Zpracoval: Andrzej Mateusiak
Překlad: Karina Kurková

 

Galerie

Na mapě