Čertí mlýn v Czerniawě Zdróji

Koncem 19. století byla vesnice Czerniawa Zdrój (Bad Schwarzbach) již lázeňským místem, žilo zde téměř 300 obyvatel a bylo tu přes 80 domů. Nad Černým potokem byl roku 1890 postaven vodní mlýn, zřejmě na místě staršího, zmiňovaného v roce 1840.
Dnešní Čertí mlýn (Czarci Młyn) je vybaven původním zařízením a stroji, které pochází z doby výstavby: válcový mlýn (k prvotnímu rozmílání zrna), šrotovník, drtič, elevátory, násyp, výpustní trubky, horizontální míchačka, obilná sila, třídič a další zařízení, typické pro vybavení hospodářských mlýnů z přelomu 19. a 20. století. K pohonu zařízení se používalo dřevěné vodní kolo na vrchní vodu o průměru 650 cm, jehož obvodové korečky měly objem 50 litrů. Kolo bylo umístěno ve speciální místnosti. Pohon byl přenášen pomocí dřevěného převodu na ocelovou hřídel, připevněnou pod stropem. Hřídel měla 12 pásových kol různého průměru, které přenášely točivý moment pomocí dopravníkových pásů na jednotlivé stroje. V době výstavby byl mlýn velmi moderní a mechanizovaný. Obilí se dávalo do sýpů pomocí mechanických elevátorů. Zařízení byla v provozu do roku 1951, kdy se poškodila osa vodního kola. Po šesti letech byl vodní pohon nahrazen elektrickým motorem. Do roku 1998 mlýn poskytoval mlynářské služby a vyráběl mouku. Další rok pak došlo k namontování dodatečné stoleté chlebové pece a začal se péct chleba.
Čertí mlýn zpřístupnil veřejnosti jako turistickou atrakci v roce 2004 jeho majitel Adam Pietrasz. Jedná se o dvě místnosti: světnici a kuchyni. Kromě funkčních mlýnských zařízení lze zhlédnout: máselnici, odstředivku k odstraňování smetany z mléka na výrobu másla, kozlík k sundávání bot, ruční mandl, žehličku, šicí stroj, kolovrátek, naftovou lampu, postel, oděvy, kufr a další nezbytné vybavení statku. V mlýně si můžeme dát chleba, pečený dle starých receptů na kvásku: světlý ze šrotové mouky, pytlový ze šrotové mouky a krupičky a tmavý celozrnný.

Objekt se nachází v Czerniawě Zdrój na ul. Lwówecka č.p. 5, je otevřen denně od 10:00 do 18:00 hod., tel.: 0757845325,
 
www.swieradowzdroj.pl/Czarci-Mlyn/s-151-176

Mlýn byl roku 1996 zapsán do rejstříku památek.
Majitel mlýna pořádá prohlídky objektu po předchozí telefonické domluvě. Provozovatel objektu doporučuje: před vstupem do mlýna je nutné dotknout se lví hlavy, aby tato před čertem chránila. Jinak mouku nasype do očí a s chleby uteče. A chléb je sytost, štěstí, blahobyt. Název Čertí mlýn – jak říká majitel – je odvozen od dvou černých koček "čertů", které hlídají, aby myši a krysy ve mlýně nepůsobily škody. Údajně jich kdysi bylo hodně. Existuje i stará legenda vyprávějící o původu názvu mlýna.
V místě dnešního mlýna kdysi hrozně dávno stával dřevěný mlýn. Jeho majitelem byl Božídar, který si neustále stěžoval na chudobu a že neměl zákazníky, jen samé problémy s vodou v potoce k pohonu mlýna a vůbec celkově na to, že mu štěstí nepřeje. Jednoho dne se u něj objevil jistý neznámý, tajemný a málomluvný, ale i pracovitý čeledín, díky němuž a jeho nápadům si mlynář v krátké době velice polepšil. Brzy nato se oženil s krásnou dívkou ze sousední vesnice. A jak byl stále bohatší, stával se i více chamtivý a lakomý. Čeledína vyhnal. Nebyl také šťastný v manželství a nedočkal se potomků. Když přicházela jeho poslední hodina a ležel na smrtelné posteli, přišel k němu vyhnaný čeledín a vzal mlynáře na procházku. Byla to cesta do....pekel. Až tehdy Božídar pochopil, že jak mu čert pomáhal k bohatství, získal si jeho duši. Po mlynářově smrti jeho majetek brzy zchátral a po nějaké době v místě původního, dřevěného mlýna postavili zděný, který získal jméno "Čertí".

Zpracoval: Andrzej Mateusiak
Překlad: Karina Kurková

Galerie

Na mapě

Panorama 3d