Budova železničního nádraží - Bolesławiec

Železniční nádraží v Bolesławci bylo postaveno roku 1845, kdy zde byla 1. října zprovozněna železniční trať z Vratislavi (Wrocław) a Legnice. O rok později odtud vedla i železnice do Węglińce a Berlína. Roku 1904 jel vlak do Vratislavi 1 hodinu 45 minut a do Drážďan 2 hodiny 45 minut. V roce 1926 byla budova rozšířena, z jižní strany byl dostavěna velka hala. V letech 2005-2008 prošlo celé nádraží komplexní modernizací, kdy došlo k dostavbě dvou jednookrajových nástupišť dlouhých 400 m, drážního tělesa, výměně elektrické trakce a k výstavbě podchodů a nového výhybkářského stanoviště. Kosmetické úpravy probíhaly i na samotné nádražní budově. Na nádraží se objevovaly i korunované hlavy: dvakrát král Friedrich Wilhelm IV. (17. 9. 1846 a 8. 5. 1852) a jednou car Alexandr II. (29. 5. 1856), jehož příjezd hlásaly všechny zvony ve městě. V letech 1855-1857 došlo v ose nádraží k výstavbě kamenné poštovní budovy, přestavěné kolem roku 1900, která byla roku 1945 zničena. V roce 1854 vznikl před nádražím park a v jeho centru byl roku 1872 postaven pomník (sloup) pruským vojákům padlým ve válce s Francií. Dnes je na jeho místě od roku 1995 kámen, věnovaný lidem odsunutým po válce z východních území Polska a reemigrantům z Jugoslávie.Budova nádraží je zděná, má omítku, dvě podlaží s dodatečným podkrovím v centrální části a na křídlech je jednopodlažní. Zdi a charakteristické sloupy hlavní haly jsou obloženy zelenými kachlemi, na  podlaze je

a charakteristické sloupy hlavní haly jsou obloženy zelenými kachlemi, na podlaze je kamenná dlažba. Na druhé straně kolejiště bylo kdysi nákladní "keramické nádraží", z něhož se odvážely výrobky místních keramických podniků. Z nádraží můžeme dojet např. do: Vratislavi, Legnice, Jelení Hory, Görlitz a Lipska. Od 21:30 do 5:30 je nádraží mimo provoz.

Adresa: ul. Bolesława Chrobrego, 59-600 Bolesławiec, tel. 75 73 232 68.

Zpracoval: Ivo Łaborewicz
Překlad: Karina Kurková

Literatura:
750 lat Bolesławca, dzieje miasta i jego historyczne związki ze Śląskiem, Łużycami i Czechami, Bolesławiec 2001
Mariusz Olczak. Janusz Moniatowicz, Bolesławiec. Przewodnik historyczny, Jelenia Góra - Bolesławiec 2000
Bolesławiec. Zarys monografii miasta, pod red. Tadeusza Buhaja i Krystyna Matwijowskiego, Wrocław – Bolesławiec 2001

Odkazy:
www.pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82awiec_%28stacja_kolejowa%29
www.pkp.boleslawiec.pl

 

Galerie

Na mapě