Sklárna „Leśna huta” ve Szklarské Porębě

Szklarska Poręba – je malebné město v údolí řeky Kamienna na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. V tomto kraji byly již od dob středověku dokonalé podmínky k rozvoji sklářství: velké množství pramenité vody, dřevo a křemen – základní suroviny nezbytné k výrobě skla.
Od 16. století se ve Szklarské Porębě Dolní objevují stopy prvních skláren. Jednalo se o tak zvané putovní hutě, které se po spotřebování dřeva v nejbližším okolí stěhovaly nahoru proti proudu Szklarského potoka. Poprvé se písemná zmínka o zdejší sklárně objevuje v listině z 7.8.1366, která hovořila o jejím prodeji Sydilem Molsteynem skláři Kunczovi. Listinu potvrdil svídnicko-javorský kníže Bolko II. Malý. Toto nasvědčuje, že sklárna ve Szklarské Porębě existovala již před datem jejího vystavení.
Další zmínka o existenci sklárny ve Szklarské Porębě pochází přibližně z roku 1450. Zřejmě se zde jedná o umístění sklárny ve Szklarské Porębě Horní v okolí dnešní lokality Górka Hutnicza. Kolem roku 1575 se objevují záznamy o existenci sklárny nad lokalitou Czeska Struga (okolí dnešního Muzea Země JUNA na ul. Jeleniogórska), což nasvědčuje rozvoji sklářství na tomto území. Roku 1617 rodina Preusslerů otevírá velkou sklárnu v lokalitě Biała Dolina (Bílé údolí) nad potokem Bieleń, v místě současného Rekreačního střediska „Zdrowie”. V roce 1754 byla zprovozněna sklárna na Orle, kde se mimo jiné projektovala skla barvená ve hmotě a sklo millefiori.
V roce 1842 byla otevřena největší sklárna ve Szklarské Porębě - "Józefina", která, pod změněným názvem jako Huť křišťálového skla "Julia" (Huta Szkła Kryształowego „Julia”), přestala vyrábět na začátku devadesátých let 20. stol.
O několikasetleté sklářské tradice ve Szklarské Porębě pečuje do dnešního dne mistr Henryk Łubkowski, kdysi zaměstnanec sklárny "Julia". Ve sklárně "Leśna huta" na ul. H. Kołłątaja 2 (tel. 757172303) vyrábí skla barvená ve hmotě, ručně formované.

„Leśna huta” je malý soukromý podnik, který zaměstnává několik pracovníků a působí od roku 1989. Název podniku je odvozen od dávného "lesního skla", to jest skla se specifickým nazelenalým nebo šedavým zbarvením.
Hutnická pec sklárny "Leśna huta" je vytápěna technickým plynem. Mistr Łubkowski používá historické nářadí a formy, což přidává zde vyráběným předmětům dodatečnou hodnotu řemeslnické dokonalosti této již dnes pod Szrenicí zanikající profese, kterou bylo po staletí sklářství. Od roku 2008 se zde každým rokem v první polovině července konají mezinárodní plenéry uměleckého skla s názvem "EKOGLASS FESTIVAL". Na místě je, po předchozí dohodě, možné se seznámit s výrobním procesem, prohlédnout si umění ručního formování skla a zakoupit zde vyráběné předměty.

Více na: www.lesnahuta.pl/

Zpracoval: dr Przemysław Wiater
Překlad: Karina Kurková

LITERATURA:
Kwaśny Z., Hutnictwo szkła na Śląsku w latach 1750 - 1850 [v:] „Studia i Materiały do dziejów Śląska”, Wrocław 1973, s.103 - 179
Trznadel W., Huta szkła kryształowego "Julia" w Szklarskiej Porębie w latach 1841-1963, Wrocław 1966
Wiater P., Początki hutnictwa szkła w dolinie rzeki Kamiennej w świetle literatury [v:] "Rocznik Jeleniogórski" 1999, s.105-115
Żelasko S., Graflich Schaffgotsch‘sche Josephinenhütte. Kunstglasfabrik in Schreiberhau und Franz Pohl 1842-1900, Passau, 2005
Żelasko S., Kolumny szklane na cześć Friedricha Wilhelma IV. Schaffgotschowska manufaktura Josephine w Szklarskiej Porębie na tle powiązań kulturowych Berlina z Kotlina Jeleniogórską w XIX w. [v:] „Rocznik Jeleniogórski” 2003, s. 181-190

 

Galerie

Na mapě

Panorama 3d