Huť křišťálového skla "Julia” – Piechowice

Historie sklářství v údolí řeky Kamienna sahá minimálně do 14. století. Na přelom 14. a 15. století se datují archeologická naleziště po dávné sklárně nacházející se v Piechowicích – Cicha Dolina (Tiché údolí). V průběhu následujících staletí v Piechowicích působily nevelké závody na zpracování skla, rytecké a malířské dílny, které pracovaly na polotovarech ze skláren z nedaleké Szklarské Poręby a z Čech. Roku 1690 zde byla postavena brusírna skla a drahokamů, poháněná vodou, což má svůj odraz v městském znaku Piechowic, který znázorňuje vodní kolo.
V roce 1862 Friedrich Wilhelm Heckert koupil od Benjamina Matterne brusírnu skla "Felsenmühle" nacházející se u řeky Kamienna. Na tomto pozemku Fritz Heckert roku 1866 zprovoznil závod na zdobení skla a v roce 1889 zde pak vznikla sklárna. Postavení železnice z Jelení Hory do Piechowic v roce 1891 a její další rozšíření přispěly k oživení výroby zdejšího skla. Velice oblíbená byla tehdy historizující skla, zejména ta napodobující antické a staroněmecké vzory. Slávu Fritze Heckerta upevnila leptaná, pozlacená skla a také malovaná transparentními smalty s designem vycházejícím ze vzorů z indické provincie Jodphur.
V období secese se výrobky z Heckertovy sklárny začaly přizpůsobovat uměleckým požadavkům nového stylu. Zdejší skla se vyjímala bohatým malířským zdobením spojeným s irizováním a pozlacením, barevnost získávala intenzitu a vytvářela tak výrazné pozadí pro stylizované rostlinné malby.
Hospodářská krize a inflace po první světové válce způsobily, že 8. listopadu 1923 se „Josephinenhütte” ze Szklarské Poręby, sklářské závody v Sobieszowě a Heckertova sklárna v Piechowicích spojily a vytvořily akciovou společnost s názvem "Josephinenhütte-Heckert-Kynast Kristallwerke A.G." (ve zkratce Jo-He-Ky). Pro sídlo společnosti byly zvoleny Piechowice. Spojené závody působily od r. 1925 pod společným jménem „Josephinenhütte”. Po období německé hospodářské krize v dvacátých letech se hlavním druhem výroby piechowické sklárny stalo vysoce kvalitní křišťálové sklo ve stylu art deco. Vyráběly se v té době moderní nápojové servisy, křišťálové sady na moučníky a sady na víno a vodku. Po 2. světové válce zastavila piechowická sklárna přechodně svou výrobu. V červenci 1949 zahájil činnost sklářský  kombinát,  který  vznikl   spojením  dvou  brusírn  křišťálového  skla

v Piechowicích a v Sobieszowě, které se staly pobočkami sklárny ve Szklarské Porębě. Oficiální název tohoto podniku zněl: Jeleniogórskie Zjednoczone Zakłady Szklarskie, przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione, Huta i Szlifiernia Szkła Kryształowego „Józefina” w Szklarskiej Porębie z Oddziałami w Piechowicach i Sobieszowie (Jelenohorské sjednocené sklářské závody, odštěpný státní podnik, Huť a brusírna křišťálového skla "Józefina" ve Szklarské Porębě s pobočkami v Piechowicích a Sobieszowě). Roku 1956 byla v Piechowicích zprovozněna sklárna, která spolu se zdejší brusírnou nadále spadala pod sklárnu ve Szklarské Porębě, ale pod jiným názvem jako Huť křišťálového skla "Julia" (Huta Szkła Kryształowego „Julia”).
Po neúspěšné privatizaci podniku uskutečněné počátkem devadesátých let 20. století došlo k významnému omezení výroby ve sklárnách "Julia" ve Szklarské Porębě a Piechowicích. V současné době byla sklárna ve Szklarské Porębě uzavřena a piechowická sklárna využívá pouze malou část svých kapacit. Nyní jsou v závodě možné prohlídky a seznámení se s technologickými procesy výroby křišťálového skla.

Více na:
www.crystaljulia.com

Zpracoval: dr Przemysław Wiater
Překlad: Karina Kurková

LITERATURA:
Kwaśny Z., Hutnictwo szkła na Śląsku w latach 1750 - 1850 [v:] „Studia i materiały do dziejów Śląska”, Wrocław 1973, s.103 - 179
Liebich C., Werden und Wechsen von Petersdorf im Riesengebirge, Würzburg 1961
Seydel H., Die deutschen Glasshütten im Riesen- und Isergebirge [v:] Schlesien, ein Heimatsbuch, p.red. W. Müller-Eberhart, Leipzig 1923
Wiater P., Początki hutnictwa szkła w dolinie rzeki Kamiennej w świetle literatury [v:] "Rocznik Jeleniogórski" 1999, s.105-115
Żelasko S., Graflich Schaffgotsch‘sche Josephinenhütte. Kunstglasfabrik in Schreiberhau und Franz Pohl 1842-1900, Passau, 2005

 

Galerie

Na mapě

Panorama 3d