Elektrárna Pilchowice II

Technicko-územní řešení elektrárny Pilchowice II poukazuje na to, že stavba vodní elektrárny je možná prakticky na libovolném úseku řeky, za podmínky, že přibližně na 1,5 km řeky je přirozený spád minimálně 5 m. Pod obcí Pilchowice, poblíž železniční zastávky Nielestno, byla téměř na plochém území postavena v letech 1926-27 průtoková elektrárna s derivačním kanálem dlouhým 1396 m. V meandru řeky Bobr byl překopán kanál, v jehož dolním toku voda teče v korytu hráze. Hladina vody v korytu je vyzdvižena nad úroveň původního terénu o více jak 3 m. Díky tomu se podařilo vytvořit spád 5 m. Při hrázení řeky byl postaven pětisegmentový jez široký 29 m a stálý jez široký 72 m, což umožnilo uskladnit velké množství vody, která zajišťuje rovnoměrný a stabilní provoz elektrárny. Výstavbu  elektrárny  dozoroval  dr inz. Curt

Bachmann, který byl řadu let ředitelem Schlesische Provinzional-Elektrzitätswerke ve Vratislavi. Byla zprovozněna a začleněna do systému SPE (Sdružení polských energetiků) 13. října 1927.
Elektrárna má tři Francisovy turbíny s vodorovnými hřídelemi firmy J. M. Voith z roku 1927 a celkovou hltností 23,35 m³/s. Generátory z roku 1927 firmy AEG mají celkový výkon 0,824 MW. Elektrárna se nachází na 194,980 km řeky Bobr.

V současné době nejsou prostory elektrárny zpřístupněny návštěvníkům.

Provozovatel elektrárny: www.tauron-ekoenergia.pl

Zpracoval: Andrzej Mateusiak
Překlad: Karina Kurková

 

Galerie

Na mapě