Elektrárna Bobrowice II v Siedlęcině

V 19. století stál na místě současné elektrárny vodní mlýn, pila a malá továrna na výrobu dřevoviny pro papírenský průmysl. Energetické zařízení bylo postaveno na pravém břehu překopaného kanálu. Díky tomuto řešení vznikl na Bobru velmi půvabný ostrov, který si získal název Modrzewiowy (Modřínový). Název byl odvozen od modřínů, které na tomto místě rostly, byť se většinou tyto stromy poblíž řek nevyskytují. Budova původního energetického zařízení prošla pod dohledem dr inz. Curta Bachmanna v letech 1931-23 přestavbou, v jejímž důsledku vznikla elektrárna, která byla 12. dubna 1932 začleněna do systému profesionálních elektráren. Byla zde uplatněna originální technická řešení, a to díky horizontálnímu umístění hřídele s generátorem, poháněné turbínami systémem ozubených převodů, kdy jednu turbínu lze při sníženém průtoku vody odpojit.
Po 2. světové válce bylo zařízení elektrárny rozkradeno. V letech 1955-57 pak došlo k její modernizaci.

Jedná se o průtokovou elektrárnu nacházející se v Siedlęcině na 207,650 km řeky Bobr. Pracují v ní dvě svislé Francisovy turbíny značky J.M. Voight z r. 1912, poháněné z jednoduchého sklopného jezu, který zajišťuje spád až 3,5 m a celkový průtok 10,8 m³/s, což umožňuje výkon 0,218 MW. Generátor značky SSW (Siemens-Schucker Werke) pochází z r. 1932. Elektrárna je řízena z elektrárny Bobrowice I, která se nachází kousek výš.

V současné době nejsou prostory elektrárny zpřístupněny návštěvníkům.

Provozovatel elektrárny: www.tauron-ekoenergia.pl

Zpracoval: Andrzej Mateusiak
Překlad: Karina Kurková

Galerie

Na mapě