Sklárna Novosad a syn, Harrachov 95

Současná harrachovská sklárna stojí u silnice I/10 vedoucí k polským hranicím. Stala se jednou z nejvýznamnějších skláren, založenou hrabaty Harrachy před rokem 1712, poslední v řadě hutí, které si od středověku razily cestu lesy z nižších poloh u Rokytnice až na své současné místo, zvané Nový svět. Vyrábělo se zde křídové sklo k rafinaci, tabulkové sklo a barevné skloviny. Křídové sklo se stalo dlouhodobě vyhledávanou surovinou i pro slezské brusiče a rytce ve Sklarske Porebě, Cieplicích a dalších sklářských centrech. Klasické vytápění dřevem přešlo v roce 1866 na otop uhlím a v roce 1869 měla sklárna již plynovou pec firmy Siemens. V letech 1894 až 95 byla sklárna rozšířena o rafinerii a dva nové trakty, kam byly umístěny dílny malířů, rytců a vzorkovna. Výrobní program byl soustředěn především na zdobené stolní sklo, luxusní kusy a křišťál. Již v 1. polovině 19. století dosáhla sklárna určité stabilizace a zařadila se na jedno z nepřednějších míst mezi sklárnami v celoevropském měřítku. Úspěšně se reprezentovala na mezinárodních výstavách v 1900 až 1925, v

Paříži, St. Louis i Vídni. V roce 1943 byli Harrachové nuceni sklárnu prodat a následně v roce 1945 byla znárodněna. Začlenění sklárny v n. p. Crystalex bylo v roce 1993 ukončeno privatizací. Nový vlastník v roce 2002 přistavil minipivovar s restaurací, ze které je možno sledovat práci sklářů v hutní hale. Harrachovská sklárna pracuje do současnosti a je druhým nejstarším podnikem v českých zemích, působících bez přerušení práce, Je zde zachován tradiční způsob výroby i vybavení. Nejzajímavějším provozem je brusírna z roku 1732 a nejstarší správní budova, ve které se nachází od roku 1972 sklářské muzeum. Unikátní stará historická brusírna je poháněna transmisí a vodní turbínou. Celé zařízení sklárny je dochované téměř v původní podobě a plně funkční. Je proto možné se seznámit s foukáním, broušením, rytím i hutním sklem v provozu, který se významně podílel na vývoji českého skla a získal zájem a obdiv i v zahraničí. Zaujme i unikátní skleněný zvon v blízké kapli.
Info: sklarnaharrachov.cz
Zpracoval: OHK v Jablonci nad Nisou 

Galerie

Na mapě