Sklárna Ajeto, Lindava 167

Sklárna leží v malé obci asi 10 km od Nového Boru, města se sklářskou tradicí Lužických hor Obec Lindava byla již od počátku 18. století začleněna do panství rodu Kinských a spojována s rozvojem výroby textilu a skla. Sklárna byla vybudována vletech 1992 – 1994 na základech textilní továrny Ignaze Richtera z roku 1816 na výrobu a barvení manšestru. Originální firemní štít bývalé textilky na východní straně sklárny je jedním z mála fragmentů a dokladů, které připomínají historii objektu. Sklářská výroba společníků Petra Novotného, Bořka Šípka a technologa Libora Fafaly společně s několika dalšími sklářskými mistry byla zahájena již v roce 1989 v pronajatých sklárnách na Novoborsku. Jejich tvorba byla zaměřena především na exkluzivní umělecké zakázky, výsledku úzké spolupráce umělce a skláře. Slavnostní zahájení výroby v nové sklárně dne 28. 10. 1994 otevřelo novou cestu českého uměleckého skla do zahraničí. Sklárna Ajeto se podílí již od svého počátku na realizaci významných zakázek doma i v zahraničí. V roce 2009, jako první sklárna na světě s ruční výrobou skla nahradila  tradiční  spalování  novou technologií,  která 

umožní dosáhnout špičkovou kvalitu konečných výrobků. Práce zdejších sklářských mistrů a jejich řemeslná úroveň vytvořily ze sklárny Ajeto mimořádný prostor, vyhledávaný světově uznávanými sklářskými výtvarníky, architekty, designéry a dalšími tvůrčími osobnostmi. Poskytuje jedinečnou příležitost pozorovat práci sklářských mistrů a jejich odborný výklad o tom, jak se žhavá tekutá skleněná hmota mění v křehkou krásu skla. Je zde dokonce umožněno vyzkoušet práci skláře a pomocí sklářské píšťaly si vytvořit svůj první skleněný výrobek. Nezapomenutelným zážitkem je posezení ve sklářské restauraci, kdy se stáváte očitými svědky umělecké tvorby sklářů, kteří navazují na tradice sklářského umění. Sklárně Ajeto se dostává velkého ocenění u nás i ve světě za unikátní styl dekorativního skla i skleněného šperku. Je to odměna za náročnou práci a umění lindavských sklářů, kteří pokračují v tradici českého sklářství. iUnikátní styl tvorby dekorativního skla, skleněné šperky a mezinárodní uznání sklárny Ajeto je odměna za náročnou práci a umění lindavských sklářů a pokračování této staré tradiční výroby.
Info: www.ajetoglass.cz
Zpracoval: OHK v Jablonci nad Nisou 

Galerie

Na mapě