Sklárna Bratří Jílkové, Kamenický Šenov 687

Pro výrobu křišťálového a opálového skla dali postavit v roce 1905 Antonín Jílek a Franz Vetter sklárnu v severní části města proti výpravní budově Dolního nádraží. Antonín Jílek zajišťoval technické vedení sklárny. Specialitou sklárny bylo černé burelové sklo a skla tmavých barev. Po odchodu Franze Vettera se stal novým společníkem bratr Václav Jílek a od roku 1919 nesla sklárna nový název Bří Jílkové V období let 1921 – 1922, v době sklářské konjunktury navrhli stavitelé Franz a Max Eichlerové z České Kamenice novou hutní halu a rovněž obytné domy pro skláře. Sklárna se nachází v několika objektech umístěných rovnoběžně se sousedním nádražím. Ústředním prostorem je příhradovou konstrukcí zaklenutá volná hala. V jejím středu se na vyvýšeném místě nacházejí tavicí pece, přístupné z plošiny. Zastřešení je velmi subtilní, a proto nebylo třeba zateplovat střechu. Světlíkem ve středu kýlovitě tvarované střechy odchází teplo i výpary. 

Fasáda hlavního objektu je výrazná díky převýšenému štítu. Od roku 1935 začala sklárna svá skla zušlechťovat a spolupracovat s profesory pražské umělecko – průmyslové školy, např. Josefem Drahoňovským. Po privatizaci v roce 1993 byla sklárna rekonstruována. Stávající provozovatel CKV s.r.o. pokračuje v tradici ruční výroby foukaného skla do rotačních i nerotačních forem i skla hutně tvarovaného bez forem. Dále se věnuje výrobě bezolovnatých sklovin v široké barevné škále zejména transparentních barevek, které jsou určeny pro optické dekorované výrobky, hutní tvarování nebo určené pro další techniky / malba, broušení, rytí, pískování /. Novou výrobní komoditou je sklo pro architekturu – ručně vyráběné plné i duté tvárnice, vhodné ke stavbě skleněných stěn, příček s vysokým nárokem na designe. Je zde dochováno vybavení sklárny z různých etap vývoje a provoz umožňuje prohlídku hutního prostoru s možností sledovat skláře při foukání a zpracování skla.
Info: tel. + 420 487 764 054
Zpracoval: OHK v Jablonci nad Nisou 

Galerie

Na mapě