BOVERA – historická tramvaj, Liberec, Mrštíkova 3

V roce 1987 byl v Liberci založen Kroužek přátel městské dopravy, ze kterého v roce 2005 vzniklo občanské sdružení BOVERA CLUB. Renovační práce na unikátních exponátech městské hromadné dopravy provádějí členové sdružení ve vozovně tramvají v Mrštíkově ulici v Liberci. Historická tramvaj „Bovera“ číslo 78 je stále provozuschopná a je využívaná k mimořádným jízdám. Tramvaj byla vyrobena v roce 1929 pražskou továrnou Ringhofer. Městské dopravě sloužila až do roku 1965. Po vyčlenění z běžného provozu byla dále využívána k různým dopravním účelům, přičemž prošla několika změnami. Roku 1987 byla poprvé vystavena u příležitosti trvání 90ti let tramvajového provozu v Liberci. Po opravě byla uvedena do stavu reprezentující městskou hromadnou dopravu v období po druhé světové válce. Od roku 2001 je opět v plně v provozu, který  je  řízen  mimořádným  jízdním řádem.

Provoz libereckých tramvají byl zahájen na 2,8 km dlouhé trati v roce 1897. To znamená, že tento způsob dopravy byl v Liberci zaveden jako třetí v našich zemích. V centru města byly koleje rozděleny do různých ulic, a to proto, že šířka ulice neumožňovala položení dvou kolejnic vedle sebe a za druhé to bylo z důvodu překonání značného spádu, který tehdejší motory nedokázaly překonat. Uliční spád je 97,6% a to si vynutilo pravostranný provoz, což bylo unikum, neboť v celé tehdejší monarchii se jezdilo vlevo. Roku 1990 došlo k rekonstrukci městské tramvajové tratě spojené s přechodem na standardní rozchod kolejí. Od Lidových sadů po Viadukt přes celé centrum je položena kolejová splitka obou rozchodů a to jak 1000mm tak i 1435mm, což také je zajímavým počinem.

Info: www.boveraclub.com ,   + 420 739 682 083

Zpracoval: OHK v Jablonci nad Nisou 

Galerie

Na mapě

Panorama 3d