Crystalex, Nový Bor

Nový Bor je městem s bohatou historií sklářství i vývoje sklářského průmyslu. Sklářskou tradici udržuje několik skláren a desítek zušlechťovatelů skla. Město vzniklo na obchodní cestě z Prahy do Německa při císařské silnici Praha – Rumburk a od počátku 18.století se sem začala soustřeďovat sklářská výroba. Vznikla zde i první kompanie obchodníků se sklem, která napomohla získat městu světoznámou sklářskou proslulost. Mezi nejvýznamnější i současné výrobce patří Crystalex. Vznikl jako sklářský kombinát v letech 1967 – 69, ve kterém byla v roce 1971 uvedena do zkušebního provozu první automatizovaná linka na kalíšky a odlivky z barnaté skloviny. Začátkem roku 1972 na ní byla zahájena velkosériová výroba. Výrobní program tvořil v rámci automatizované výroby nápojový soubor Elizabeth a odlivkový soubor podle návrhů Pavla Hlavy z let 1973 – 75 a od roku 1974 nápojový soubor CLAUDIA podle návrhu Miloše Matouška. Dalším kvalitním stupněm ve výrobě se staly soubory předních výtvarníků, např. Evy Švestkové. Hospodářské změny posledních 

desetiletí se i tohoto významného sklářského podniku v mnohém dotýkaly.  Dnes je Crystalex největším a nejvýznamnějším českým výrobcem domácenského skla. V jeho nabídce je hladká kalíškovina, decantery, džbány, vázy. Většina produkce Crystalexu nesoucí ochrannou známku „ Bohemia Crystal „ je vyvážena do více než 60 zemí světa. Nejznámějšími tradičními soubory jsou Angela od autorky A. Holišové vyráběny od roku 2001, vyznačující se moderně pojatou elegancí propojenou s klasickými prvky. Soubor Claudia, vyráběný od roku 1974, je stále v popředí zájmu trhu. Do současnosti ho bylo vyrobeno přes 150 mil. kusů. V oblasti dekoračních technik je Crystalex mimořádně úspěšný v široké nabídce, jakou je 150 let stará leptací technika, rytí, malování, potisk. Crystalex, sklárna, která je vlastníkem světově proslulé ochranné známky Bohemia Crystal, je také pokračovatelem tradic českého sklářství a po předchozí dohodě, umožní exkurze do provozu.
Info: www.crystalex.cz
Zpracoval: OHK v Jablonci nad Nisou 

Galerie

Na mapě