Kamenářský dům, Turnov, č. p. 19, areál muzea Českého ráje

Objekt je kopií domu z počátku 18. století, který byl zbourán, ale do roku 1973 stál na rohu dnešního Havlíčkova náměstí a ulice 28. října. Již v 60tých letech minulého století byl poslední stavbou ve městě, představující typ roubeného domu s krytou verandou a mansardovou barokní střechou. Výstavba repliky probíhala v letech 2009 – 2010 s cílem „živého domu“, který by prezentoval ukázku historických řemesel-zlatnictví a šperkařství, která mají v regionu Turnovska dlouholetou tradici a ve své historii úzce navazují na bižuterní a sklářskou výrobu Jizerských hor. Na Turnovsku se již v dobách Karla IV. těžily drahokamy a polodrahokamy, které byly zušlechťovány kamenáři, jinak zvanými štajnšnajdry, přesněji řezáči drahokamů. Zprávy o turnovských kamenářích pocházejí z počátku 17.století. Zájem o zušlechtěný kámen ve šperku byl projeven ze strany šlechty a bohatých měšťanů. Širší, méně zámožné vrstvy přijímají proto imitované kameny, které již v 16. století vyráběli Benátčané. 

Skleněná kompozice, z níž bylo možné vybrušovat imitace drahých kamenů, se začala v Čechách tavit nejprve v Turnově kolem roku 1711. Už na samém počátku se zde tavilo sklo napodobující diamant, topaz, safír, tyrkys, opál nebo smaragd. Exklusivní sklovinou se stala dokonalá granátová kompozice, z níž se brousily mimořádně zdařilé imitace českých granátů. Výroba a zpracování skleněné kompozice se následně rozšířily do oblasti Jizerských hor a staly se základem světoznámé jablonecké bižuterie. Na Turnovsku se postupně koncentruje zpracování českých granátů a vývoj brusičské techniky v Turnově do konce 19. století se velmi zdokonaluje. Roku 1834 byla založena velkobrusírna Františka Krauseho, vznikla i světoznámá firma Herman a Palma – jeden z největších turnovských kamenářských podniků. Ukázky historických řemesel a obnova městského objektu v areálu muzea Českého ráje jsou zpestřením nabídky muzea návštěvníkům v krásné, turisticky přitažlivé oblasti Českého ráje.
Info: www.muzeum-turnov,cz    ,   tel.: +420 481 322 106
Zpracoval: OHK v Jablonci nad Nisou

Galerie

Na mapě