Lázně Chotyně

Chotyně patří mezi obce Hrádecka, které se v současnosti stávají opět vyhledávanými a z hlediska přitažlivosti, nově objevovanými místy turistů. Stále se zde nacházejí zajímavosti z historie, která se vysídlením původního obyvatelstva po druhé světové válce pomalu vytrácela.
Pro příznivce lázeňských zařízení Frýdlantského výběžku je proto malá zmínka o kdysi slavných, malých lázních Wartburg v Chotyni. Našli bychom je při pravé straně silnice na  Jitravu.  Na  konci  19.  století,  v  době  zřizování  velkého  počtu   malých  lázní a léčebných  ústavů,  si  vybral  Antonín  Habenicht kouzelné  místo  na  svahu  kopce s vyvěrajícím pramenem pro stavbu obdobného zařízení. Tam postavil v roce 1890 výstavnou budovu typu výletního hostince. Zdejší vzduch, dobré jídlo a léčivá minerální voda specificky  zabarvená se brzy těšily velkému zájmu široké veřejnosti. 

Profesor Janovský z Liberce, který prozkoumal chemickou analýzou složení minerální vody pramene, zjistil, že voda obsahuje kyselinu ortokřemičitou, uhličitan železnatý, síran sodný a mnohé další sloučeniny. Na základě tohoto rozboru byla chotyńská železitá  minerálka  doporučena  k léčbě revmatu, dny, chudokrevnosti, bolestí  hlavy a nervových chorob. Výletní hostinec byl proto přebudován na léčebný ústav, který dle dobových reklam měl 3 hostinské místnosti, 6 pokojů pro hosty, 10 koupelí s vanami a malý bazének. Malé lázničky jen velmi těžko odolávaly konkurenci velkých ústavů např. dnešního Opolno – Zdroj v Polsku, Libverdě nebo Kundratic, a proto brzy zanikly. Lázeňská vila pomalu chátrala a musela být zbořena. Zůstal jen malý pramének  mizející  minerálky do řeky Nisy a žlutavě zbarvená skruž, vše nyní ukryté v křovinách u silnice.

Zpracoval: OHK v Jablonci nad Nisou