Dědičná štola, Chrastava

Historii středověkého i pozdějšího dolování barevných kovů i uhlí v oblasti Frýdlantského výběžku najdeme nejen v archivních materiálech, ale jako dochované a znovuobjevované pozůstatky – středověké štoly. V současnosti se stávají přitažlivými cíli turistů jako zajímavé technické památky. Štoly podávají svědectví o technické a znalostní úrovni tehdejších horníků i možnost srovnání s novověkým způsobem ražby štol. Ojedinělou touto technickou památkou jsou dosud zachované středověké i novodobé štoly u Nového Města pod Smrkem, na Měděnci a Raspické hoře. Při prohlídce s pozůstatky této hornické činnosti při těžbě železné rudy, stříbra a cínu můžeme rozlišit technická díla k dobývání rudy a podpůrná díla / dědičné štoly /, vodní nádrže, staré cesty i jednoduchý odvodnˇovací systém. Raritou těchto štol je přezimování 22 druhů netopýrů a unikátní krápníková výzdoba některých štol. 

Po těžbě uhlí v oblasti Chrastavy najdeme dědičnou štolu v blízkosti železniční trati mezi Bílým Kostelem a Chrastavou. Přístup je asi 400 m dlouhý, avšak vstup nebezpečný. Štola je v prvních 200 metrech vyzděna a místo, kde skončily práce geologického průzkumu je od dalšího pokračování odděleno starým komínem s častými sesuvy horniny. Pro veřejnost je v původně hornickém městečku, Jiřetíně pod Jedlovou, zpřístupněna štola sv. Evangelisty, pozůstatku těžby stříbra. Je možno projít 320 m z původních 640 metrů dlouhé štoly. Objevování a zpřístupnění hornické činnosti je součásti náplně archeologického oddělení Severočeského muzea v Liberci, kde najdeme ve sbírkových fondech mnohé cenné nálezy i podrobné informace o významu jedné z nejdůležitějších částí průmyslového dědictví, těžby nerostných surovin, jako základu rozvoje a vývoje průmyslu regionu.

www.hradek.eu
www.turista.mikroregion.info

Zpracoval: OHK v Jablonci nad Nisou 

 

Galerie

Na mapě