Budowle hydrotechniczne

Zapora Mlýnice – Nová Ves 1903 – 1906

Obiekt hydrotechniczny Mlýnice, najmniejsza zapora na terenie Gór Izerskich, należy do pierwszych zapór murowanych w Republice Czeskiej. Powstała jako jedna z kilku budowli wodnych planowanych w ramach generalnego projektu budowy zapór w dorzeczu Nysy Łużyckiej, który dla Spółdzielni Wodnej (Vodní družstvo) z Liberca przygotował inż. Otto Intze...

Zapora Mšeno nad Nysą, Jablonec nad Nysą 1906

Ziemia Jablonecka nazywana bywa bramą w Góry Izerskie. Rozciąga się na terenie pięknego przedgórza Karkonoszy, leżącego w większej części na obszarze górnego dorzecza Nysy Łużyckiej. Częste są tu obfite i długotrwałe deszcze, będące przyczyną powstawania niszczycielskich powodzi w dolinach podgórskich potoków i mniejszych rzek. Po katastrofalnej powodzi w 1897 roku zaczęto wcielać w życie różne rozwiązania z zakresu gospodarki wodnej, które miały na celu ochronę przed tego typu katastrofami...

Zapora na Łomnicy w Karpaczu

Łomnica, dopływ Bobru, ma swoje źródła na Równi pod Śnieżką. Już w średniowieczu jej koryto przeszukiwali Walonowie w poszukiwaniu złota i kamieni szlachetnych...