Budowle hydrotechniczne

Zapora Naděje, Cvikov

Obiekt hydrotechniczny Naděje (dosłownie „Nadzieja”) to mała zabytkowa zapora leżąca w głębokiej i niedostępnej dolinie Hamerskiego Potoku koło osady Naděje, 5 km na północ od Cvikova. Hamerski Potok ma swoje źródło pod szczytem Ptačínec na wysokości 630 m n.p.m., 1 km na zachód od najwyższego szczytu Gór Łużyckich (Luż, 739 m n.p.m.). Całe dorzecze jest gęsto zalesione...

Zapora Souš, Černá Desná

Podobnie jak w przypadku pozostałych zapór budowanych w Górach Izerskich na początku XX wieku, również zapora Souš powstała z uwagi na zagrożenie powodziowe. Bezpośrednim impulsem do opracowania projektu była katastrofalna w skutkach powódź w 1897 r., a inicjatywa budowy zbiornika pochodziła od fabrykanta Wilhelma Riedla...

Zapora Złotnicka na Kwisie

Rzeka Kwisa, której źródła znajdują się na Wysokim Grzbiecie Gór Izerskich na wysokości 940-1090 m, odwadnia obszar o powierzchni 300 km2. Cechą charakterystyczną Kwisy są gwałtowne wezbrania po ulewnych deszczach, zwłaszcza w miesiącach letnich. Po katastrofalnych powodziach w końcu XIX w., a zwłaszcza w latach 1888 i 1897 zbudowano na niej zaporę i elektrownię powyżej Leśnej...