Transport drogowy i kolejowy

Wiadukt kolejowy nad Bobrem- Bolesławiec

Wiadukt znajduje się w północno-zachodniej części Bolesławca, na trasie kolejowej do Węglińca, przecina Bóbr oraz trawiastą dolinę rzeki. Wzniesiono go w latach 1844-1846 według projektu i pod nadzorem Fryderyka Engelhardta Gansela, który za to został odznaczony Orderem „Czerwonego Orła”. Projekt wzorowany był na rzymskich akweduktach, a do jego budowy wykorzystano jasnożółty piaskowiec z kamieniołomu w nieodległej Dobrej.

Wiadukt kolejowy nad drogą Szklarska Poręba - Świeradów

W początkach XX w. wybudowany został wiadukt kolejowy w nasypie ziemnym poprowadzonym nad drogą łączącą Szklarską Porębę ze Świeradowem. Jest to budowla kamienno-ziemna o półokrągłym łuku archiwolty konturowanej starannie dobranymi ciosami granitowymi. Podłucze i wewnętrzne ściany licowane zostały cegłą klinkierową, a murki oporowe skarpy prostokątnymi ciosami granitu ułożonymi kondygnacyjnie...

Wiadukt kolejowy u wylotu Borowego Jaru

W 1866 roku otrzymała Jelenia Góra pierwsze połączenie kolejowe. Śląska Kolej Górska połączyła miasto przez Zgorzelec z Dreznem. Rok wcześniej ukończono na tej trasie budowę kamiennego wiaduktu nad Bobrem u południowego wylotu Borowego Jaru, który tworzy rzeka przebijając się przez twarde granitognejsy Pogórza Izerskiego. Wzniesiona konstrukcja o długości 167m nawiązywała swym kształtem do rzymskich akweduktów...