Transport drogowy i kolejowy

Wiadukt kolejowy w Zgorzelcu- Görlitz

Pod koniec pierwszej połowy XIX wieku na obszarze Prus powstała Kolej Dolnośląsko-Marchijska (Niederschelsich-Mörkichen Eisenbahngesellschaft). Jej głównym zadaniem o „państwowym znaczeniu” była budowa linii kolejowej Wrocław – Berlin, z odgałęzieniem z Węglińca do Drezna (w ówczesnej Saksonii). To na tych liniach zbudowano 1225 mostów i przepustów, w tym wiadukty największe w ówczesnych Niemczech: w Bolesławcu na Bobrze i Zgorzelcu na Nysie Łużyckiej...

Wiadukt kolejowy, Kryštofovo údolí

Częścią trasy kolejowej, którą wybudowała spółka k.k. privilegierte Aussig-Teplitzer Eisenbahn (C.K. Uprzywilejowana Kolej Ustecko-Teplicka, A.T.E.) jako trasę Nordböhmische Transversalbahn, była linia z Czeskiej Lipy do Liberca. Na trasie działającej od 1889 roku znajdziemy unikatową konstrukcję mostową – wiadukt w dolinie Kryštofovo údolí. Budowę prowadziła wiedeńska firma Bruder Redlich & Berger...

Wiadukt Smržovka, trasa kolejowa Liberec – Jablonec nad Nysą – Tanvald

Wiadukt kolejowy w Smržovce należy do najpiękniejszych i najciekawszych obiektów kolejowych odcinka Jablonec – Tanvald. Wiadukt, dzięki któremu możliwe staje się pokonanie głębokiej doliny, jakby wrósł w otaczający go krajobraz. Wybudowany jest na planie łuku o promieniu 180 m – zaraz po opuszczeniu stacji w Smržovce linia kolejowa skręca łagodnie w prawo. Jego środek znajduje się na 21,226 kilometrze, licząc od Liberca...