Stacja kolejowa Jindřichovice pod Smrkem

Ważna przejściowa stacja kolejowa Powiatowych Kolei Frydlanckich (Frýdlantská okresní dráha) i Cesarskiej Kolei Pruskiej wybudowana została w związku z trzecim i najdłuższym odgałęzieniem trasy z Frýdlantu do Jindřichovic pod Smrkem w latach 1895 – 1902. Oryginalny projekt opracowany przez inż. Fr. Reimherra z Frýdlantu był stopniowo modyfikowany. Nowo powstałe konsorcjum, składające się z Komitetu Powiatowego we Frýdlancie, firmy budowlanej Hermann Bachstein i Banku Handlowo-Przemysłowego Darmstadt, otrzymało 8 września 1900 roku koncesję na wybudowanie normalnotorowej trasy Frýdlant – Jindřichovice i dalej do granicy kraju oraz do Greiffenberg. Samą budowę trasy zaczęto w 1901 r. Stacja miała rozległe torowisko z pięcioma torami stacyjnymi i sześcioma bocznymi oraz dwukondygnacyjny budynek organów kontroli celnej i paszportowej. Ponadto znajdowała się tu lokomotywownia, skład towarowy i celny z rampą, obrotnica oraz dom mieszkalny dla pracowników. Duży  nacisk  kładziono na połączenie  tej trasy z siecią Królewskich Kolei Pruskich na

granicach w Jindřichovicach pod Smrkem i dalej z pruskim Meffersdorf (dziś Pobiedna), który był stacją końcową trasy z Greiffenberg. Odcinek przebiegający przez obszar Czech miał długość 2,3 km. Linia na trasie z dworca we Frýdlancie do Jindřichovic została uruchomiona 2 sierpnia 1902 r., ruch międzynarodowy dwa lata później. Po udostępnieniu tej trzeciej, i ostatniej linii, spółka Powiatowych Kolei Frydlanckich dysponowała łącznie 42,31 km trasy z dwoma stacjami przejściowymi. Ruch międzynarodowy przerwano w 1945 r., a trasa wiodąca ku granicy państwowej była stopniowo likwidowana. Po polskiej stronie kończyła się ona na stacji Wolimierz, a dawna stacja Friedenberg nazwana została Mirskiem. W 1996 r. po polskiej stronie zakończono jej eksploatację. Trasa z Frýdlantu do Jindřichovic pod Smrkem (nr 039) mierzy 23,26 km i ma 11 stacji. Jest ważna dla ruchu turystycznego, wpływa też na rozwój Ziemi Frydlanckiej.

Opracował: OHK v Jablonci nad Nisou
Tłumaczenie: Helena Jankowska 

Galeria

Na mapie